COACHEN = CONTINUE VERBETEREN VAN MIJN KENNIS, INZICHTEN EN MANIEREN VAN WERKEN

JE HOEFT NIET ZIEK TE ZIJN OM BETER TE WORDEN!!

CLIËNTEN VERDIENEN HET BESTE. IK BEN DAAROM VOORTDUREND OP ZOEK NAAR MANIEREN OM MIJN INZICHTEN EN MANIER VAN WERKEN TE VERBETEREN.

In 2017 heb ik een basiscursus ACT gevolgd bij See True Mindfulnessopleidingen. ACT staat voor Acceptance Commitment Therapy. Een van de trainers/opleiders en auteur van diverse boeken over ACT, Gijs Jansen, schrijft daarover: "deze nieuwste vorm van gedragstherapie helpt je de wereld en jezelf te accepteren zoals ze zijn, met alle positieve en negatieve kanten dus. Dat geeft je de tijd en de ruimte om te leven". In september 2017 ben ik gestart met de eerste 2 jaren van een 4-jarige ACT-RFT Verdiepingsopleiding in Hasselt. Deze opleidingen bieden mij als mens en als coach goede handvatten, die ik in mijn dagelijks werk als trainer-coach gebruik om mijn cliënten te helpen om ruimte te maken om een waardevol en toegewijd leven te leiden. 

In mijn werk maak ik ook gebruik van andere tools, zoals de MBTI, Belbin, Persoonlijke Stijlwijzer (PSW), Enneagram, de Roos van Leary, oefeningen uit RET en NLP, kwaliteiten/vervormingen/vaardigheden etc. van Gerrickens, kernkwaliteiten van Ofman, uiteenlopende oefeningen op het gebied van management, psychologie, projectmanagementliteratuur, loopbaanontwikkelingsliteratuur, groepsdynamica, literatuur over de inrichting en organisatie van trainingsbijeenkomsten.

Sinds 1996 een kleine 1100 titels aangeschaft. Deels algemene achtergrondinformatie en deels aangeschaft naar aanleiding van mijn opdrachten. Ethiek vanwege gedragscodetrainingen, over sterven en rouwverwerking vanwege cliënten met rouwverwerkingsproblematiek, managementliteratuur vanwege cultuur- en organisatieveranderingstrajecten en managementcoaching. Veel literatuur over NLP en RET en sinds vorig jaar ACT vanwege de toepassing in individuele coachingstrajecten. Literatuur over coaching om dezelfde reden. Literatuur over ademhaling, ontspanningsoefeningen en meditatie vanwege mijn betrokkenheid bij de oprichting van een instituut dat behandelingen heeft opgezet in het kader van re-integratie. Uiteraard ook veel literatuur over de loopbaanadviespraktijk, van achtergrondliteratuur tot heel concrete hulpmiddelen t.b.v. cliënten, zoals boeken over uiteenlopende testen bij aanstelling en ontwikkeling, opstellen van brieven en cv’s, arbeidsmarkt informatie over beroepen en opleidingen etc. Literatuur over stress en burn-out vanwege de vele revitaliseringstrajecten.