DUURZAME INZETBAARHEID!

WAT IS JOUW HOUDBAARHEIDSDATUM?

Al bijna 25 jaar volg ik onderzoeken naar werktevredenheid onder werknemers. Het valt mij op dat in de loop van die 25 jaar door werkgevers en werknemers de investering in de persoonlijke ontwikkeling van werknemers enorm is toegenomen. Ondanks deze investering is de werktevredenheid niet toegenomen, eerder afgenomen. Ongeveer de helft van de werknemers gaat met tegenzin naar zijn werk. Daarnaast schrik ik ook van cijfers over het groeiend aantal werknemers, dat kampt met burnout(klachten). Men schat het aantal op een klein miljoen. De arbeidsvoorwaarden zijn in de loop van de crisis achteruit gegaan. Het aantal werkenden, die 2 banen nodig heeft om rond te komen, is drastisch toegenomen.

De arbeidsmarkt is sterk in beweging. Nieuwe business, geholpen door snelle technologische ontwikkelen vragen een voortdurende alertheid van werkenden. Enerzijds om in staat te blijven om de dingen te doen die je leuk vindt en om je daarin te blijven ontwikkelen. Anderzijds om jouw vraag af te stemmen op de vraag van de arbeidsmarkt. Dat vraagt om flexibele en ondernemende werknemers!

Focus houden op je duurzame inzetbaarheid!

Om zin te geven (en te behouden) aan je werk – en dus aan je leven – zoek je naar het optimaal benutten van je eigen talenten, het doen van de dingen die je goed kan, nuttig én leuk vindt. Wat zijn mijn kwaliteiten, waar liggen mijn talenten, in welke werkrollen voel ik mij thuis, wat zijn uitdagingen voor me? Wie ben ik, wat wil ik, wat kan ik en hoe kan ik dat bereiken?
Pas als je je eigen doel hebt bepaald en dat matcht met een organisatiedoel ontstaat echte verbondenheid. 

Loopbaanoriëntatie
We bepalen de volgende stap in je loopbaan op basis van een positieve analyse van je geschiedenis en je visie op je toekomst. Door een plan van aanpak te maken, geven we je handvaten om die stap te zetten. 

Re- en outplacement
In dit programma zetten we de volgende stap in je loopbaan, op eigen verzoek of genoodzaakt door gedwongen afscheid van een functie (en/of werkgever). 

Re-integratie
In dit programma schenken we aandacht aan de (mentale en andere) aspecten, die je hebben belemmerd bij het vitaal uitoefenen van een functie. Op zoek naar balans! We maken een pas op de plaats, onderzoeken praktische oplossingen, andere manieren van kijken en doen. Soms kan dat leiden tot veranderen van functie of zelfs werkgever. 

Sollicitatietrainingen
‘Je verkoopt niet jezelf, maar het imago van jezelf’. We werken aan het slim gebruik maken van social media, het bewerken van de arbeidsmarkt, het opstellen van je CV, het analyseren van vacatures, het schrijven van sollicitatiebrieven, het trainen van netwerk- en sollicitatiegesprekken, je ‘elevator pitch’ maken en oefenen.