KEMPS WERKT biedt cultuur- en kwaliteitsontwikkelingsprogramma’s, imago-barometeronderzoek, teambuilding, mediation, gedrags- en vaardigheidstrainingen, managementleergang, dilemma- en gedragscodetrainingen. 

Teamontwikkeling
Het succes van een organisatie hangt in hoge mate af van mensen: vitale mensen maken vitale organisaties. Bij onze teamtrainingen vormen de eigen ervaringen en meningen vaak het startpunt voor het persoonlijk en gezamenlijk leren en voor de oefeningen (teamopdrachten, rollenspelen en videotraining). De thema’s van onze teamtrainingen hebben in de meeste gevallen betrekking op een van deze drie hoofdzaken: de doelen van een organisatie, de middelen en het samenwerkingsverband. Daarbinnen kan de focus liggen op onder andere: de onderlinge verhoudingen en de invloed daarvan op de samenwerking en het succes van het (project-)team; de interne en externe communicatie; het zelfstandig leren problemen bespreekbaar te maken en op te lossen; het uitzetten van een gezamenlijke koers; het verbeteren van vergader- en onderhandelingsvaardigheden en (ethische) gedragsafspraken of –codes. 

Vaardigheidstrainingen
Mensen zijn alleen bereid hun groeistappen te zetten als het veilig en vertrouwd voelt. Bij onze trainers en coaches ben je in goede handen.

Competentieontwikkeling
In dit programma ligt de nadruk op het verbeteren van de persoonlijke effectiviteit in het dagelijkse werk. 

Leiderschapsontwikkeling
Wij steunen leidinggevenden in organisaties, maar ook DGA’s, in het vinden en toepassen van de best bij henzelf en bij de werkomgeving passende manier om leiding te geven. Wij bieden onder meer een persoonlijk periodiek opfrisprogramma, een performanceprogramma, gericht op bepaalde inzichten en gedragsverbeteringen, een training van een groep leidinggevenden, gericht op het versterken van bepaalde leiderschapscompetenties of het doorvoeren van veranderingen met zorg voor het benodigde draagvlak. Ook coachen wij directie- of managementteams op effectief leidinggeven.