NLP heeft mij de betekenis van perceptie geleerd en mij een aantal handvatten aangereikt, die ik tot op de dag van vandaag toepas in mijn leven en werkpraktijk. Geen nieuw inzicht, want vele anderen hebben daarover geschreven. NLP is niet voor niks een praktische/cognitieve stroming in de psychologie, die met knippen en plakken (eclectisch) uit bestaande psychologische inzichten een (iets) andere kijk heeft toegevoegd aan de psychologie.

In die lijn: kijken met andere ogen:

VERBEELDING

Als je denkt wat je altijd hebt gedacht,
zul je doen wat je altijd hebt gedaan
én zul je krijgen wat je altijd hebt gekregen.
Nieuwe vragen opwerpen, nieuwe mogelijkheden zien,
oude problemen vanuit een nieuwe invalshoek bekijken,
vereist moed en creatieve verbeelding en kenmerkt
wezenlijke vooruitgang in ieders persoonlijke ontwikkeling.“.”

– vrij naar Albert Einstein 

Anders gezegd: voorstellingen bepalen het gedrag, verander de voorstelling, verandert ook het gedrag. Niet de gebeurtenis is bepalend, maar hoe je de gebeurtenis ervaart.

RET heeft mij geleerd dat je vandaag aan de slag kunt als je iets wil veranderen en heeft handvatten aangereikt, die ik in mijn leven en werkpraktijk ook concreet kan toepassen (8-stappen model).